INFORMATIE OVER HET LESMATERIAAL

Speciaal voor het basisonderwijs

OVER HET LESMATERIAAL

Break the DanceDe Tango

 

 

 

 

 

 

 

 

Multicultureel muziekonderwijs motiveert kinderen om op frisse, eigen wijze naar muziek te luisteren, hun verbeelding te wekken op weg naar nieuwe mogelijkheden en manieren om na te denken. Al sinds 25 jaar zijn gepassioneerde muziekleerkrachten van over de hele wereld bezig met het ontwikkelen van innovatieve programma’s die een praktijk reflecteren van de veranderde situatie in klaslokalen. In een multiculturele gemeenschap is de bezetting in een klaslokaal op meerdere vlakken, cultuur, educatieve achtergrond, taal en leef omstandigheid vaak zeer divers. Onderzoek heeft uitgewezen dat het belangrijk is om de mogelijkheden in creatieve expressie die de diverse muzikale vaardigheden bieden in te zetten zodat kwaliteiten als: nieuwsgierigheid, een ‘open mind’ en tolerantie ten aanzien van bijvoorbeeld onzekerheid ontwikkeld worden. Allemaal factoren die bevorderlijk zijn voor succesvolle multiculturele muziekprogramma’s. (Australian Journal of Music Education 2013)

 

In het lesprogramma van De Muzikale Toverketel komen juist die kwaliteiten aan bod en worden kinderen meegenomen op een virtuele reis door een groot muzikaal landschap. Ze kunnen luisteren, meedoen, er iets van vinden, delen met anderen, kennis opdoen van andere culturen en nog veel meer. Door hen te laten luisteren, kijken en horen en vooral ook doen maken de kinderen kennis met muziek van andere tijden en plaatsen. Muziek in andere contexten, met andere sociale verbindingen, andere conventies en waarden, kortom ze maken kennis met muziek in de breedste zin van het woord. Het omgaan met uitingen van andere muziekculturen leert kinderen dat er verschillende manieren zijn van muziek beleven. Deze ervaringen openen nieuwe wegen naar intercultureel begrip en empathie en deze vaardigheden zijn van groot belang, omdat deze aspecten in de andere vakken van het reguliere onderwijs veelal minder aanwezig zijn.

 

Muzieklessen op een digibord helpt de leerkracht invulling te geven aan hetgeen de Raad voor Cultuur heeft omschreven in de agenda cultuur 2017-2020.

Lessen die rekening houden met de kerndoelen, de leerlijn en de didactische aanpak die de leerkracht goed ondersteunen. De leerkracht zal muzikaal aan de slag kunnen met de kinderen door effectieve ondersteuning. Met name de leerkracht die minder binding voelt met het vak muziek, wordt optimaal ondersteund.

Een ruim keuzeaanbod zorgt voor aansluiting bij projecten die er al binnen scholen zijn. De lessen staan online en gaan juist over die zaken waar kinderen vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Het is zelfs mogelijk als school (in speciale gevallen/ indien noodzakelijk) een les te laten ontwerpen als er bijvoorbeeld een specifiek thema binnen de school aan de orde is.

 

Geen statisch boek maar een dynamische aantrekkelijke leeromgeving!

 

Wat willen wij als ‘kunst’-docenten kinderen meegeven?

– kwalitatieve verdieping

– verwondering

– plezier en durf om te improviseren

– idee van schoonheid

– verbeeldingskracht [1]

– historisch besef

Het draait in het cultuuronderwijs om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in een maatschappij waarin veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners.[1]

[1] Agenda cultuur 2017-2020, Raad voor Cultuur